A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG

– az Elnökség útján –

szakmai és tudományos ismeretek bővítése céljából meghirdeti a

„az UEG Week – 2023 rendezvényen történő részvételt támogató”

PÁLYÁZATOT

Az MGT 2023-ban egészségügyi szakemberek részvételét támogatja ezen a magas presztízsű szakmai eseményen.

Az ösztöndíj alapítója és támogatója (ekként az MGT projekt-partnere) a Lilly Hungária Kft.

A kongresszus adatai:

UEG Week – 2023
október 14-17, Koppenhága

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

A pályázók köre

 • a pályázó jelenleg Magyarországon praktizáló – szakorvos, szakorvosjelölt, rezidens, PhD hallgató, aki a gasztroenterológia területén dolgozik
 • a pályázó tagja az MGT-nek és nincs tagdíj hátraléka.

Egyéb elvárások:

 • idegennyelv-tudás (angol)
 • motivációs levél
 • munkahelyi támogatás
 • a rendezvényen történő aktív részvétel (benyújtott és lehetőleg elfogadott absztrakt)
 • beszámoló a támogatás felhasználásáról

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat e-mailben nyújtható be a gastroent@gmail.com email címre

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 31. 24.00

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat az MGT Elnöksége bírálja el a beadási határidőt követő 14 napon belül.
A pályázat elbírálásának eredményéről a társaság 5 napon belül értesíti a pályázót.

A pályázó által benyújtandó anyagok:

 • Önéletrajz, melyben a konferencia témájával kapcsolatos személyi kompetenciák kerüljenek részletesen ismertetésre; nyelvismeret, valamint a tudományos teljesítmény, nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív részvétel (előadás és poszter) szintén legyen része az életrajznak (max. 2 oldal)
 • Publikációs jegyzék
 • Pályázati Kérelem: a pályázó neve, a kongresszus neve, helyszíne, időpontja, az előadás/poszter címe és a regisztráció, utazás, szállás költségek részletezése
 • Absztrakt és az absztrakt benyújtásáról szóló hivatalos értesítés/igazolás
 • Mentor/osztályvezető/intézetvezető (ezekből az egyik elégséges), annak alátámasztása, hogy a pályázó kiutazása egyaránt szolgálja annak szakmai előmenetelét és az adott intézet/munkacsoport/osztály tevékenységének fejlődését (max. 1 oldal).

 Egyéb tájékoztatás:

A pályázat nyertesei az érintett konferencián történő részvétellel kapcsolatban felmerülő teljes költségének (regisztrációs díj, szállás és utazási költségek) térítésére jogosult. Az ösztöndíj a vendéglátás költségét csak abban az esetben fedezheti, ha annak árát a szállás díja vagy a regisztrációs díj tartalmazza (az ezen kívüli – árban nem foglalt – további vendéglátás költsége nem téríthető). A nyertes nem utazhat business vagy első osztályon, számára 4 csillagosnál magasabb színvonalú szállodában szállást biztosítani nem lehet. A támogatás nem használható fel szórakoztató program finanszírozására (pl. az ösztöndíjban részesülők számára fogadás szervezése).

Az elnyert támogatással felmerülő, fent részletezett valamennyi költséget – számlák ellenében – az MGT közvetlenül fizeti ki, a támogatott részére kifizetés nem történhet.

Budapest, 2023. július 14.

Dr. Gyökeres Tibor
az MGT Elnöke