Tisztelt Kollégák!

Az MGT Colon szekciója szeretné felmérni a hazai szakmai közösség véleményét arról, hogy mit nevezzünk illetve mit kellene ma Magyarországon IBD centrumnak neveznünk.
Ehhez egy kérdőív kitöltését szeretnénk kérni!
A kérdőív linkje:

https://forms.gle/PiKBcPxApiJC9qj88

A kérdőív célja annak felmérése, hogy a gasztroenterológiai munkahelyek milyen feltételrendszert tekintenek szükségesnek ahhoz, hogy egy kórház és/vagy szakrendelés megfelelően felkészült legyen a magasabb színvonalú IBD ellátásra valós minőségi kritériumok alapján. A beküldött válaszoknak semmilyen jogi, ellátás szervezési következménye nincsen!

A vitaanyag egy konszenzus előkészítő konferencia munkaanyga, melyre a későbbiekben meghívjuk minden érdeklődő munkahelyről a delegált képviselőket.

A következő szempontokat kell figyelembe venni a kérdőív kiküldésekor:

1. A felmérést lehetőleg telephelyenként kell végezni, egy telephelyről egy kitöltött adatlapot várunk. A több telephellyel rendelkező intézet, egyetem esetén minden, a későbbi munkában részt venni szándékozó telephely, klinika számára külön-külön szükséges a kérdőív kitöltése.
2. A kérdőíven szükséges a kitöltő munkahely 9 jegyű ÁNTSZ kódjának feltüntetése – ezzel beazonosítható a válaszadó munkahely
3. A „Mennyire tartja Ön fontosnak” kérdések 1-5 skálán osztályozható (1 – egyáltalán nem tartom fontosnak, 5 – elengedhetetlennek tartom).
4. Minden kérdésnél megkérdezzük, hogy a kérdésben szereplő képesség, eszköz vagy személyi állomány jelenleg rendelkezésre áll-e az adott munkahelyen.
5. A mellékletként szereplő dokumentum tervezetek a szakmai ajánlások mentén készültek.

A kérdőívet 2022. október 30-án szeretnénk lezárni.

Együttműködésüket előre is megköszönve:
Dr. Miheller Pál és MGT Colon Szekció Vezetősége