Az év legjobb gasztroenterológiai tárgyú, magyar nyelven megjelent közleménye

A 2023-ban megjelent közleménnyel lehet pályázni.
A pályázónak (több szerzős közlemény esetén az első szerzőnek) a megjelent dolgozat különlenyomatát kell megküldeni 2024. április 4.-ig a Társaság címére: gastroent@gmail.com
Az eredeti kézirattal is lehet pályázni, amennyiben a szerző mellékeli a folyóirat szerkesztőségének visszaigazolását, hogy a dolgozat még a tárgyévben megjelenik.
A beérkezett munkákat a vezetőség által választott bizottság bírálja el.
A pályadíj összesen 100.000 – Ft
A pályázat eredményét a Magyar Gasztroenterológiai Társaság elektronikusan hirdeti ki.